Kirka i Bodø


Kalender - Fellesrådet
Ingen registrerte hendelser

Velkommen til informasjonssidene til Den norske kirke i Bodø

Trenger du noen å snakke med om fortrolige ting?
Kirkens SOS kan nås på tlf: 815 33 300.
Vakttelefon ved akutt behov for kontakt med lokal
Prest er: 916 55 879Ny kirkeverge i Bodø

Ny kirkeverge i Bodø

Bodø kirkelige fellesråd har tilsatt ny kirkeverge: Tom Berger Solli. Solli er 59 år og kommer fra stilling som folkehelsekoordinator/prosjektleder i Bodø kommune. Han har lang erfaring fra ulike lederstillinger i kommunesektoren. De siste seks årene har han vært medlem av Rønvik menighetsråd og Bodø kirkelige fellesråd. Vi ser fram til å ta i mot ny kirkeverge i august, etter at nåværende kirkeverge, Jan Stavrum, skal takke av etter 25 års tjeneste.


Åshild Opøyen

Leder i Bodø kirkelige fellesråd

bokutgivelse \\\"Blott en dag\\\"

Her kan du bestille boka "Blott en dag - Salmer, bønner og bibelord til glede og trosbekreftelse"

Les mer...


Ny kunstbok om Bodø domkirke

Pax – Fredskatedralen er et møte med kunst og arkitektur i Bodø Domkirke gjennom fotografi og poesi.

Les mer...


Kort og klokker selges til inntekt for folkeklokke

Kort med klokkespillet som motiv: Kr. 20.

12 små klokker med ulik tekst til å henge i vinduet: Kr.100 pr.stk.

Les mer...


Klokkespill - Aksjon Folkeklokka

Nå kan du bli "medeier" i klokkespillet.

Les mer...


Kirkeårsplakat

Plakat til salgs!

Les mer...


Minnefond

Bodø kirkelige fellesråd har opprettet et minnefond. Minnefondet er opprettet for å legge til rette for en best mulig ramme for begravelse og kirkegårdsanlegg i Bodø.

Les mer...


Informasjonsbrosjyre om kremasjon og gravlegging

Bodø kirkelige fellesråd har fått laget en informasjonsbrosjyre om kremasjon og gravlegging i Bodø kommune. Her ligger også prisliste for gravlegat.

Les mer...


Verneplan for kirkegårder

Verneplanen er laget av ei arbeidsgruppe med medlemmer oppnevnt av Bodø kirkelige
Fellesråd, Riksantikvaren/Nordland fylkeskommune og DIS-Salten Slektshistorielag.

Les mer...


Design og løsning © Seria