Kirka i Bodø


Kalender - Fellesrådet
Ingen registrerte hendelser

Velkommen til informasjonssidene til Den norske kirke i Bodø

Trenger du noen å snakke med om fortrolige ting?
Kirkens SOS kan nås på tlf: 815 33 300.
Vakttelefon ved akutt behov for kontakt med lokal
Prest er: 916 55 879PROGRAM BODØ DOMKIRKE PÅSKE 2015

Palmesøndag kl 1100
Gudstjeneste med barnegospel og Asp 1.
Espen Doksrød, Stine Walmsness, Brian Hepworth og Berit Valberg,

Mandag kl 1300
Lunsjresitasjon, orgel og tekstlesning.
Orgel: Brian Hepworth. Kafé i menighetssalen.

Tirsdag kl 1300
Lunsjresitasjon, orgel og tekstlesning. Orgel: Henrik Bechstrøm.
Kafé i menighetssalen

Onsdag kl 1300
Lunsjresitasjon, orgel og tekstlesning. Orgel: Gro Bergrabb.
Kafé i menighetssalen

Onsdag Kl 1800
PAX – en poetisk pilegrimsvandring i og rundt domkirken. Diktlesning ved Reidun Mæsel Kolvik og Sandy Goldbeck-Wood. Orgel: Gro Bergrabb

Skjærtorsdag kl 1900
Skjærtorsdagsgudstjeneste med kveldsmåltid. Gro Bergrabb og Kyrre Kolvik

Langfredag kl 1100
Langfredagsgudstjeneste. Korgruppe. Gro Bergrabb og Espen Doksrød

Påskeaften kl 2300
Påskenattsmesse: Brian Hepworth og Stine Walmsness

Påskedag kl 1100
Festgudstjeneste. Domkor-gruppe. Øystein Jæger, Brian Hepworth, Elin Vangen og biskop Tor B Jørgensen

2.påskedag kl 1100 Høymesse. Stine Walmsness og Gro Bergrabb

PAX - EN POETISK PILGRIMSVANDRING

Bodø domkirke
1.april 2015 kl 1800
Diktlesing fra kunstboka PAX|Fredskatedralen

Les mer...


INFORMASJONSMEDARBEIDER - 100 % STILLING

Bodø kirkelige fellesråd søker en person med informasjonsfaglig eller journalistisk bakgrunn, som skal ha ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kirka i Bodø.

Bodø kommune har passert 50 000 innbyggere og er en kommune i sterk vekst. Vi har nylig fått nytt bibliotek og konserthus, med det passende navnet Stormen der det ligger, nært havet. Universitetet i Nordland har 6000 studenter. Sykehuset er under utbygging/ombygging. Det bygges ny innfartsvei med tunnel inn til sentrum. Det arbeides for å flytte flyplassen og gjøre plass for utvikling av ”Framtidsbyen Bodø”.

Les mer...


FORMANN GRAVPLASSENE, 100 % STILLING

Bodø kirkelige fellesråd har ansvar for driften av 11 gravplasser og Salten krematorium, alle innenfor Bodø kommune. Vi har 6,4 årsverk faste stillinger på gravplassene/krematoriet. I tillegg kommer ekstrahjelp i sommermånedene.
For øvrig har vi ca. 55 ansatte i administrasjon og utadrettet arbeid i soknene/menighetene.

Les mer...


Kirkevalget 2015

Forberedelsene til Kirkevalget 2015 er i gang.

Les mer...


Tenker du? Tror du? Tviler du?

Da kan dette være noe for deg:
Et samtaleforum i domkirken, med rom for tro og liv. Vi vil møtes noen onsdagskvelder i domkirken, for å lytte, snakke og dele.
Domprost Elin Vangen leder samlingene. Du velger selv hvor mye du vil snakke og hvor mye du vil lytte. Vi møtes i konfirmantsalen, og avslutter i kirkerommet.

Les mer...


bokutgivelse \\\"Blott en dag\\\"

Her kan du bestille boka "Blott en dag - Salmer, bønner og bibelord til glede og trosbekreftelse"

Les mer...


Ny kunstbok om Bodø domkirke

Pax – Fredskatedralen er et møte med kunst og arkitektur i Bodø Domkirke gjennom fotografi og poesi.

Les mer...


Kort og klokker selges til inntekt for folkeklokke

Kort med klokkespillet som motiv: Kr. 20.

12 små klokker med ulik tekst til å henge i vinduet: Kr.100 pr.stk.

Les mer...


Klokkespill - Aksjon Folkeklokka

Nå kan du bli "medeier" i klokkespillet.

Les mer...


Kirkeårsplakat

Plakat til salgs!

Les mer...


Minnefond

Bodø kirkelige fellesråd har opprettet et minnefond. Minnefondet er opprettet for å legge til rette for en best mulig ramme for begravelse og kirkegårdsanlegg i Bodø.

Les mer...


Informasjonsbrosjyre om kremasjon og gravlegging

Bodø kirkelige fellesråd har fått laget en informasjonsbrosjyre om kremasjon og gravlegging i Bodø kommune. Her ligger også prisliste for gravlegat.

Les mer...


Verneplan for kirkegårder

Verneplanen er laget av ei arbeidsgruppe med medlemmer oppnevnt av Bodø kirkelige
Fellesråd, Riksantikvaren/Nordland fylkeskommune og DIS-Salten Slektshistorielag.

Les mer...


Design og løsning © Seria