Domkirken


Kalender - Domkirken
Ingen registrerte hendelser
Logg inn
Brukernavn:

Passord:

Velkommen til Domkirken menighet

 

 

Bodø domkirke er hovedkirke i Sør-Hålogaland bispedømme og den største kirken i Bodø. Det er en langkirke med basilikaform oppført i betong og funksjonalistisk stil. Bygget er tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og sto ferdig i 1956.

Bodø domkirke, også kalt Nordlandskatedralen, er en viktig og sentral aktør både i Bodø, Nordland fylke og hele Nord-Norges kulturelle og mangfoldige kirkemusikkliv, i et spennende samspill mellom tradisjon og nyskapning. Mange oppsetninger har ulike kunstneriske uttrykksformer som spiller sammen i et harmonisk hele, og med kirkens sentrale budskap som det bærende innhold.

Informasjon om program og aktiviteter blir lagt ut på vår facebook side, så følg oss gjerne der! Vi i Bodø domkirke har også tatt i bruk Instagram, og du kan fortløpende følge oss på @bododomkirke 

 

 


Kirkevandring + gudstjeneste

Rønvik menighet ønsker alle velkommen til vandring før gudstjenesten i Bodin kirke 2. Pinsedag. ( Mandag 25. mai) Det blir ikke gudstjeneste i Rønvik kirke denne dagen men felles i Bodin kirke. Det er 4. året vi tar denne turen og det har blitt en fin stund for mange. Etter vandringen går vi til gudstjeneste i kirken med påfølgende kirkekaffe. Ring Diakon Vigdis Larsen hvis du har spørsmål

Les mer...


GUDSTJENESTER Bodø domkirke APRIL-JUNI

Søndag 24.mai Kl 1100 Pinsedag – høytidsgudstjeneste, Capella Petri
Mandag 25.mai Kl 1100 Felles gudstjeneste i Bodin kirke
Søndag 31.mai Kl 1100 Høymesse
Søndag 7.juni Kl 1100 Høymesse, Kantorigruppe fra Bodø domkor
Søndag 14.juni Kl 1100 Høymesse
Søndag 21.juni Kl 1100 Høymesse, 50-årskonfirmantene deltar
Søndag 28.juni Kl 1100 Høymesse

Se også hjemmeside: www.bododomkirke.no – Facebook: www.facebook.bododomkirke.com

KIRKA I BODØ – hellig og nær

Ny kunstbok om Bodø domkirke

Pax – Fredskatedralen er et møte med kunst og arkitektur i Bodø Domkirke gjennom fotografi og poesi.

Les mer...


Kort og klokker selges til inntekt for folkeklokke

Kort med klokkespillet som motiv: Kr. 20
12 små klokker med ulik tekst til å henge i vinduet:: Kr.100 pr.stk.

Les mer...


Dagens bibelord og søndagens tekst

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»


Joh 14,15-21

Design og løsning © Seria