Domkirken


Kalender - Domkirken
Ingen registrerte hendelser
Logg inn
Brukernavn:

Passord:

 

Velkommen til domkirken menighet

Her finner du nyheter om det som skjer i Domkirken. På menyen til venstre finner du mer generell informasjon om kirken, kirkelige handlinger og aktivitetene i Bodø Domkirke.

 

Musikk i domkirken

Domkirken huser også en stor andel konserter, både med husets egne kor og med eksterne artister og arrangører. På musikkseksjonens hjemmeside kan du lese mer om alle konserter hos oss, samt kjøpe billetter.

Gi en gave til domkirken

Bodø domkirke har et omfattende menighetsarbeid for mennesker i alle aldre. Babysang, korvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid, fredagstrim, gudstjenester og et rikt kulturtilbud, er noen av satsingsområdene våre. Trykk her for informasjon om å støtte Bodø domkirkes menighetsarbeid.

 


Gudstjeneste 19. april

Påskemesse kl 23.00

Les mer...


Gudstjeneste 20. april

Høymesse kl. 11.00

Les mer...


Gudstjeneste 21. april

Høymesse kl 11.00

Les mer...


Kort og klokker selges til inntekt for folkeklokke

Kort med klokkespillet som motiv: Kr. 20
12 små klokker med ulik tekst til å henge i vinduet:: Kr.100 pr.stk.

Les mer...


Dagens bibelord og søndagens tekst

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13 Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:
Hosianna!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn,
Israels konge!
Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:

Vær ikke redd, datter Sion!
Se, din konge kommer, ridende på en eselfole.
Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.
Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

Joh 12,12-24

Design og løsning © Seria