Saltstraumen


Kalender
Ingen registrerte hendelser

                            VELKOMMEN TIL SALTSTRAUMEN MENIGHET    

                  

 

VIKAR FOR KANTOR INNTIL 100 % STILLING

BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD
SALTSTRAUMEN SOKN

VIKAR FOR KANTOR INNTIL 100 % STILLING i Bodø kirkelige fellesråd, med p.t. tjenestested Saltstraumen sokn

Har du lyst til å vikariere som kantor i tidsrommet 1. november 2014 til medio august 2015?
Vi søker en allsidig og engasjert kirkemusiker som kan være med å ivareta det kirkemusikalske arbeidet i Saltstraumen menighet.

Les mer...


Åpen kirke på Tverlandet

"åpen kirke - stille time"
er tiltenkt den som har behov for en stille stund i kirkerommet. Et avbrekk i hverdagen som ikke er styrt av plikt og krav.
Det er et ønske at dette skal være et møtepunkt for hvile, ettertanke og nærvær.

Les mer...


Dåp

Ønsker du å døpe barnet ditt? Her finner du oversikt over menighetens gudstjenester. Dåp meldes til Kirkekontoret på telefon 755 00 300

Les mer...


Menighetens årsrapport 2013

Les menighetens årsrapport her

Les mer...


Trosopplæring i Saltstraumen menighet

"Bru førr tru" er navnet på menighetens trosopplæringsplan og inneholder en rekke arrangement for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Les mer...


Babysang

Saltstraumen arrangerer et babysangkurs hvert semester.

Les mer...


Design og løsning © Seria